دنيا عوض ميشه ولی آدما عوض نمی‌شن........... يا برعکس؟

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
mehrdad

دنيا ماله آدماست .آدما حاکمان اين دنيان .پس اگه احساس کردی دنيا عوض شده مطمئن باش اين آدمای دنيان که عوض شدن.

دره

آدما عوض ميشن .. دنيا عوض ميشه... همه چيز عوض ميشه !هر ساعت ...هر دقیقه .... ولی خنده دار اينه که بعد از ۳۰ ..۴۰ ..سال ميرسی يه جايی ميبينی جا همون جاست!..... من همونم!............. تو همونی! و .... !!!!! ...

بابا

آخه اين ديکه جه حرف و حديثيه؟ معلومه هيج جسم و هيچ روحی حالا همون يه دقيقه قبلش نيست! ولی بايد ديد اين حرف از کدوم دل منشا گرفته؟ يک دل افسرده شکست خورده و ناموفق؟ و يا يک دل کنجکاو و پرسشگر و.......فضول؟