بهترين حلال تو دنيا چيه؟

                                      زمان؟

                                                     تو حلال بهتری سراغ داری؟

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
sara tout

شايدم بدترين

mehrdad

زمان موجود تنبليه. اگه سرنوشتتو بدستش بسپاري انقدر كند حركت ميكنه كه يه وقت به خودت مياي ميبيني با گذشت سالها از عمرت فقط چند متري جلو رفتي. پس اگر هم مجبور شدي بعنوان حلال ازش استفاده كني حتما افسارشو بدست بگير.( راستي خوشحالم دستات از بند رها شده......)

بابا

عبلي زمانی که به بطالت نرفته باشه و با عشق+ خواستن+ سعی + موفقيت و حتی شکست توام بوده باشه.