خدا رو شکر

Sometimes it's really easy to forget how blessed we are...the problems that come to our lives have got a way of playing with our minds to forget how lucky we are...where we live, how we live, how healthy we are, even if we are struggling with somethings in our lives, they are not unsolvable...Sometimes it take a few pictures from a far far city of some kids that use an old ruined bus as their school, to wake me up.....to remember how much I can take life for granted........

Thank god

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
سایه قرمز

سلام ... یادم دانشگاه که بودم جلسه اول زبان تخصصی بود که استاد اومد سر کلاس و بعد کلی اینگلیسی حرف زدن به من گفت Hey boy what is your name منم یه نگاهی به اطرافم انداختم و با لحنی عجیب هیجانی و تعجب اور بلند گفتم : What !? فکر کنم اینجام باید همونا بگم. موفق باشی یا حق

میفا

سلام دوست عزیزم،من میفا هستم،یه موجوده کوچولو که تازه از پیشه خدا اومده. میشه به منم یه سری بزنید؟ به نظراتتون احتیاج دارم منتظرتون هستم خدا...