رجوع به نوشته روز۲۹ آبان ۱۳۸۳،نظرم رو در مورد عدالت خدا نوشته بودم.تو همون صحبت از اين گفته بودم که گاهی اوقات محبتش رو از دريچه يک نفر ديگه به آدم نشون ميده.برای چندمين هزار بار،امشب باز محبتش رو بهم رسوند.يه نفر رو در کنارم قرار داده که هميشه نيمه پر ليوان رو می‌بينه،هميشه آرومه،باهات يه رنگ و راحته،بهت دروغ نمی‌گه و هندونه بقلت نمی‌ذاره....تنهات نمی‌ذاره....خيلی خوبه....خدا رو شکر.

/ 2 نظر / 8 بازدید
طناز

داشتن آدمی که با آدم رو راسته خیلی با ارزشه ،خیلی باارزشتر از داشتن آدمهایی ه که خیلی قشنگ حرف میزنن ،خیلی قشنگ رفتار می کنن! قدر شو بدون خانم گل

m

چقدر اين اهنگ رو صفحه غمناکه!