همه آدمها خصوصيات بد دارن ولی همه آدمها بد نيستن.

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
maryam

آدمها همه خوبند.هيچ کس بد نيست.اگه کسی به نظرمون بد مياد برای اينه که با قوانين اخلاقی ما سازگار نيست. اين قوانين فردی خود ماست نه عادات بد بقيه.

mehrdad

همه آدمايی که خصو صيات خوب دارن هم خوب نيستن

why not

you dont need to have a good person in your dream,you only need a piece which is match with your ppuzzle!