آدم خودخواه کيه؟به چه آدمی می‌گن خودخواه؟
اونی که من دوسش دارم،ولی اون من رو دوست نداره؟
اونی که مرتب زنگ نمی‌زنه حالم رو بپرسه؟
اونی که وقتی می‌بينه فکرم مشغوله،نمياد اصرار کنه "چی شده؟چته؟چرا تو خودتی؟"
يا شايدم اونی که خيلی وقتا ساکته و حرف نمی‌زنه، بيشترفکر می‌کنه،تنهاييش رو گاهی دوست داره،ولی من فکر می‌کنم که شايد خودشو گرفته؟
می‌دونی چيه؟ شايد اونی خودخواهه که جوری برخورد می‌کنه که به نظر من درست نيست...آره،شايد اينطوريه.....

/ 6 نظر / 3 بازدید
آيدين

به نظر من خودخواه کسيه که وقتی می‌تونه برا کسی مايه بذاره، نذاره. حالا اين مايه گذاشتن می‌تونه يه تلفن باشه، يه کار باشه، يه حمايت باشه، يه از خود گذشتگی باشه، يا هزاران چيز ديگه. مساله اين نيست که مايه گذاشتن چه جوريه يا چقدره، چون روش يا ارزش کارا به درون آدما بستگی داره و هيچ دو نفری مثه هم فکر نمی‌کنن. مساله اينه که وقتی به اين باور رسيدی که می‌تونی با هزينه کمتری برا خودت يه سود بزرگتر عايد دوستت کنی، و اين کارو کردی ديگه خودخواه نيستی. حالا چه بقيه فکر کنن که خودخواهی يا نه. آدم خودخواه کسيه که بدون توجه به درون آدما بهشون ميگه چون اين‌کاری که «من» می‌خوام رو نکردی پس خودخواهي!

the same one

Yes! all of them are quite right. But who is that really fit these? I judge you yourself

Grannaz

من متاسفانه متوجه منظورت نشدم.

آزاده

سلام خوشحالم منتظر نوشتنت بودم به نظر من خودخواه کسيکه همه چيز را برای خودش بخواد و اطرافيانش را نبينه به هر کسی به يه شکلی فشار بياره موفق باشی

رفیق

يکی دونفری از بروبچ تند ميرنا... خودمونيم. با اين حال اگر ميخوای منم يه چيزی بگم راستش يه جورايی به بعضيها حق ميدم که از اين تريپ حرفا بگن. منم گاهی احساس ميکنم فقط خودتو ميبينی و بس. از تو چه پنهون چند نفری هم بهم گفتن اينو. حالا خودت ميدونی و شايد کمی خودپسندی... که بايد ترکش کنی.

Siavash

Hi sorry I haven't access to persin keyboard There are some people who say that everthing that we do is because of the selfish, but it is an abstract definition, so some others divide it to good and bad kinds of selfish, so now there is another problem, what is good and bad selfish, and how and who can define them Cheers Siavash