يکی از دوستام گفت که من همش يا يکشنبه شبها می‌نويسم يا معلوم از يکشنبه داشتم می‌نوشتم تا اون موقع که نوشتمو پست کنم.گفتم نه،اومدم ديدم آره.گفت که کم‌کم داری ناراحت می‌نويسی،ديدم آره،حالا تصميم دارم سعی کنم وقتايی هم که خوشحالم بنويسم. ببينم چی ميشه13.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
s.m

سلام.اين آهنگ فرهاد منو يا بچگيم می ندازه...تا بعد...