"زندگی زيباست، ای زيبا انديشان"........ می‌دونم که وقتی آدم در شرايط خوبی نيست، شنيدن اين حرف خنده‌داره.می‌دونم،ولی گاهی اوقات که اين حرف از بيرون گود مياد معنی‌اش فرق می‌کنه.نمی‌گم که هميشه اگه بهش خوب نگاه کنی همون‌جوری خوب جوابت رو می‌ده،اينطور نيست،ولی خيلی وقتا جنبه‌های خوبی هم داره که نديديم و تا نيايم از بيرون گود و از يه جهت ديگه نگاه نکنيم نمی‌بينيم. 

/ 1 نظر / 2 بازدید
آزاده

سلام درست است همان جور ديگه نگاه کردن است ولی وقتی غرق مشکلات می شی هر چی سعی کنی بخندی نميشه چون من خودم اين را تجربه کردم هميشه فکر کردم مگه آدم چقدر فرصت زندگی داره که تمام آن را حرص بخوره ولی وقتی مشکل باشه هنر می خواد تا يه نفر آنقدر آرامش داشته باشه که با اون راحت کنار بياد و بتواند با آن مبارزه کند شايد روزی پيروز شد