بعد از سالها روزنه‌ای رو به روشنايی تو نگاهش ديدم.اصلا مهم نيست که که نهايتش چی ميشه ولی همينکه بعد از به جرات می‌تونم بگم ۳ سال، نگاهش می‌خنديد به جای فقط لباش،خودش کلی ارزش داشت و خوشحال کننده بود. اميدوارم که هميشه بتونه اين برق رو تو نگاهش نگه داره،بهش مياد.

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
آزاده

اميدوارم همه برق نگاهشان بمانه که برای هر کسی ارزش داره و زيباست

آيدين

چشم پنجره‌ی دله، اگه دل بخنده چشمام می‌خندن. ولی دلو صاف نگه داشتن کار سختيه! آخه فقط دله صافه که می‌تونه بخننده.