ستاره‌ای بدرخشيد و ماه مجلس شد

دل رميده ما را انيس‌ومونس شد

به بوی او دل بيمار عاشقان چو صبا

فدای عارض نسرين و چشم نرگس شد

...

چو زر عزيز جهان گشت شعر من، آری

قبول خاطر او کيميای اين مس شد

...

ز راه ميکده، ياران، عنان بگردانيد

چرا که حافظ از اين راه رفت و مفلس شد

/ 9 نظر / 4 بازدید
Tyki Sr ro hanooz yadete?

بیاتاگل برافشانیم ومی درساغرا‌نداز‌یم فلک راسقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

سپيد

آغاز تو شروع فصل ستاره بود و رفتنت غروب هزاران خورشید... یادت گرامیداشت هر چه خوبی و حضورت تکرار هر چه طراوت... غریبانه بود حسم آنگاه که دانستم هر آنچه از توست سرابی است مرا و هر آنچه از من پوچی است ترا امید که در احساس گرامیت تو به آنچه من بدان رسیدم نرسی بهترین!

setayesh

I can't believe it's you...you are changed...and this change makes me miss you more and more....

مريم گلی

آخی. چه احساس قشنگی. دلم برای نوشته های وبلاگم تنگ شد

دوست مشهور وبسيار مهم spice Girls در اوج خود

واقعا که عوض شدی گران ناز. داری کم کم از معنای انيس و مونس و نسيم ونسيمه چيزهايی ميفهمي اميدوارم که اينرو هم بفهمی که لازمه عشق سازی دانستن علم یخ سازی نیست.که سوئد رو براش انتخاب کردی. حالا به من بگو به جون حافظ و پاپی ومامی لطفا بگو که تو خوبتری یا مریم گلی ویا آگنتای سوئدی با سلامهای دوستانه وحافظ پسند Är du från Svenska

گران‌ناز

به دوست مشهور وبسيار مهم spice Girls در اوج خود: Ja Är inte du från Svenska och Ja Är inte från sverige. به ستايش: منم همينطور عزيزم. تو نمینویسی دیگه؟ به مريم گلی: *-:

آیدین

دیدی؟

مهدی

ببين به روز نمی کنی .جواب ايميلم رو هم نميدی. بعد تازه ميخوای کامنت هم برات بذارم.د نميشه ديگه