ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٦/۳٠  کلمات کلیدی:

ستاره‌ای بدرخشيد و ماه مجلس شد

دل رميده ما را انيس‌ومونس شد

به بوی او دل بيمار عاشقان چو صبا

فدای عارض نسرين و چشم نرگس شد

...

چو زر عزيز جهان گشت شعر من، آری

قبول خاطر او کيميای اين مس شد

...

ز راه ميکده، ياران، عنان بگردانيد

چرا که حافظ از اين راه رفت و مفلس شد