ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱٦  کلمات کلیدی:

"دوستت دارم، دلم هم برات تنگ شده ولی فکر می‌کنم که اگه هرکدوم بريم دنبال راه خودمون بهتر باشه..."

يکی به من بگه اينا يعنی چی؟