ساعت ۳:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢٢  کلمات کلیدی:

زير شمعها داغ شد و ميز سوخت و نقش قلبی که با آنها ساخته بودم برای هميشه آنجا حک شد.                                                                    

hearts