ساعت ٦:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱۸  کلمات کلیدی:

ديروز داشتم فکر می کردم.چی می‌شد اگه آدم می‌تونست خوشحاليشو به صد...هزار قسمت تقسيم کنه بعد يک قسمتشو،فقط يک قسمتشو،دستی بده به يک نفر که همون يه ذره براش يه دنياست،چی می‌شد؟