ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٢٦  کلمات کلیدی:

آدم خودخواه کيه؟به چه آدمی می‌گن خودخواه؟
اونی که من دوسش دارم،ولی اون من رو دوست نداره؟
اونی که مرتب زنگ نمی‌زنه حالم رو بپرسه؟
اونی که وقتی می‌بينه فکرم مشغوله،نمياد اصرار کنه "چی شده؟چته؟چرا تو خودتی؟"
يا شايدم اونی که خيلی وقتا ساکته و حرف نمی‌زنه، بيشترفکر می‌کنه،تنهاييش رو گاهی دوست داره،ولی من فکر می‌کنم که شايد خودشو گرفته؟
می‌دونی چيه؟ شايد اونی خودخواهه که جوری برخورد می‌کنه که به نظر من درست نيست...آره،شايد اينطوريه.....